(1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale.
    (2) Prin prezenta lege se reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a Óntreprinderilor sociale şi a Óntreprinderilor sociale de inserţie.