DECLARATIILE DE AVERE
ale functionarilor publici
din cadrul
AJOFM BISTRITA-NASAUD1.CADRUL LEGAL

LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice,
a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea ai sanctionarea coruptiei

Emitent : PARLAMENTUL
Publicata în : MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

ART. 112

(1) Declaratia de interese se depune în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare
a prezentei legi sau în termen de 15 zile de la data validarii mandatului ori, dupa caz, de
la data numirii în functie.
(2) Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute în prezentul
titlu vor actualiza declaratiile de interese ori de câte ori intervin schimbari care, potrivit
art. 111 alin. (2), trebuie înscrise în aceste declaratii. Actualizarea se face în termen de
30 de zile de la data începerii, modificarii sau încetarii functiilor sau activitatilor.

ART. 113

(1) Declaratiile de interese sunt publice si se depun dupa cum urmeaza:
a) Presedintele României, la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
b) deputatii si senatorii, la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
c) consilierii prezidentiali si consilierii de stat din Administratia Prezidentiala,
la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
d) membrii Guvernului, secretarii de stat si subsecretarii de stat, la secretarul general
al Guvernului;
e) persoanele care îndeplinesc functii asimilate celei de ministru, secretar de stat sau
subsecretar de stat, la secretarul general al autoritatii publice sub controlul aareia se afla;
f) magistratii, la presedintele instantei sau la conducatorul parchetului la care functioneaza;
presedintii instantelor si conducatorii parchetelor, la presedintii instantelor si, respectiv,
conducatorii parchetelor superioare; presedintele Curtii Supreme de Justitie, procurorul general
al Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie si procurorul general al
Parchetului National Anticoruptie, la Consiliul Superior al Magistraturii;
g) prefectii si subprefectii, la secretarul general al prefecturii;
h) alesii locali, la secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
i) functionarii publici, la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatilor publice,
institutiilor publice sau, dupa caz, al unitatilor din care fac parte.
(2) Numele persoanelor prevazute la alin. (1), care, în mod nejustificat, nu depun declaratia
de interese potrivit art. 112, se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului,
ministerelor, celorlalte autoritati ori institutii publice centrale, prefecturilor sau
consiliilor judetene, dupa caz.
(3) Evidenta declaratiilor de interese se consemneaza într-un registru special, denumit
"Registrul declaratiilor de interese", al carui model se stabileste prin hoaarâre a Guvernului.

ART. 114

(1) Se interzice folosirea de catre o persoana care exercita o demnitate publica sau o functie
publica dintre cele prevazute în prezentul titlu, în interes privat, a simbolurilor care
au legatura cu exercitiul demnitatii sau functiei sale.
(2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele însotit de calitatea persoanei
care exercita demnitatile publicessi functiile publice prevazute în prezentul titlu în orice
forma de publicitate a unui agent economic român sau strain, precum si a vreunui produs
comercial, national sau strain.
(3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publica, numele, vocea sau
semnatura persoanei care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute în prezentul
titlu pentru orice forma de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu exceptia
publicitatii gratuite pentru scopuri caritabile.
(4) Se interzice persoanelor care exercita o demnitate publica sau o functie publica dintre
cele prevazute în prezentul titlu folosirea sau exploatarea directa sau indirecta a informatiilor
care nu sunt publice, obtinute in legatura cu exercitarea atributiilor, în scopul obtinerii de
avantaje pentru ei sau pentru altii.

Decalaratii de avere
Declaratii de interese
POP MILICA POP MILICA
LUCACI ELISABETA LUCACI ELISABETA
VOICA ADRIAN VOICA ADRIAN
HADAREAN IRINA HADAREAN IRINA
PETRICAN FLOAREA PETRICAN FLOAREA
TAMASOI VALERIA TAMASOI VALERIA
FECHETE AURICA FECHETE AURICA
GALUT MARIN GALUT MARIN
RUS CAMELIARUS CAMELIA
FARCAS ROXANA MARIA FARCAS ROXANA MARIA
NEGRUSA MARINELA MARIA NEGRUSA MARINELA MARIA
GANIA ELENA GANIA ELENA
MITITEAN ANUTA MITITEAN ANUTA
PETRICAN VASILE PETRICAN VASILE
RUS IOAN MARINEL RUS IOAN MARINEL
SIMIONCA GEORGETA SIMIONCA GEORGETA
CRETA CRINA CRETA CRINA
DANIEL MONICA DANIEL MONICA
PETRI ILIE C PETRI ILIE C
PREDA ADINA PREDA ADINA
REDAC SAMSON REDAC SAMSON
BAIZAT MARIAN DANIEL BAIZAT MARIAN DANIEL
BILEGAN ROMEO BILEGAN ROMEO
ATUDOSIE TABITAATUDOSIE TABITA
DIACONU OANA DIACONU OANA
RETEGAN VICENTIU
RETEGAN VICENTIU
MOLDOVAN EMILIA MOLDOVAN EMILIA
DRAGUS CARMEN CORINA DRAGUS CARMEN CORINA
MOLDOVAN ALINA MOLDOVAN ALINA
RICEAN RAVECA RICEAN RAVECA
PETRI FELICIA PETRI FELICIA
TRISCA CORINA TRISCA CORINA
ROMAN MARIA ROMAN MARIA
RUS LIA SILVIA RUS LIA SILVIA
BARTHA MELINDA BARTHA MELINDA
TIMOCE CRISTIAN TIMOCE CRISTIAN
DRAGUS EMIL DRAGUS EMIL
NEGRU ANA ADRIANA CERCILIANEGRU ANA ADRIANA CERCILIA
SINGEORZAN FLAVIU-ALINSINGEORZAN FLAVIU-ALIN